לוגוב"ה

מיוצר בישראל

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
אחות חולה
תכונות עיקריות
תקציר
מקומות התקנה
אישור שבתי ותקינה
עזרה ראשונה טכנית
חיבור למחשב
חווט המערכת
פריטים להזמנה

רשימת פריטים להזמנות

מס'

סידורי

קוד הפריט

תאור הפריט

1

MINIGHT

מרכזיה ראשית 256 אזורים                                            

2

MINTLCD

עמדת אחות שולחנית/קיר

3

MILCDKP

תצוגה משנית קיר.

4

MINGAND1

שקע בזק ללחצן מטלטל

5

2 MINGAND

שקע PL ללחצן מטלטל

6

3 MINGAND

שקע אמריקאי ללחצן מטלטל

7

1 MINGHND

לחצן מטלטל כבל טלפון – שבתי

8

MIN0021

לחצן מטלטל כבל טלפון – שבתי + מנורת אישור קריאה

9

2 MINGHND

לחצן מטלטל כבל טלפון

10

MIN0022

לחצן מטלטל כבל טלפון + מנורת אישור קריאה

11

MILB04

לחצן ביטול

12

MILB03

לחצן ביטול + נוכחות אחות

13

MIlP01

לחצן קריאה בקיר (פאניקה, חירום)

14

MIN0024

לחצן קריאה בקיר + מנורת אישור קריאה

15

MILK01

לחצן קריאה שירותים מוגן מים

16

MIN0025

לחצן קריאה שירותים מוגן מים + מנורת אישור קריאה

17

MILM01

לחצן משיכה מקלחת מוגן מים

18

MIN0026

לחצן משיכה מקלחת מוגן מים + מנורת אישור קריאה

19

MILB02

לחצן ביטול מוגן מים

20

MIN0030

מנורת סימון אדום

21

MIN0031

מנורת סימון אדום/ירוק (נוכחות)

22

MININTER

אינטרקום (מיטה, חדר)

23

MIN0027

שקע למכשיר רפואי + חוט חיבור

24

MINMARK

חיצי הכוונה

25

MIN0032

מנורה מסכמת

26

MINSIN

מפה סינופטית

27

MIEGLP

חיבור למחשב

28

MINSOFT

תוכנת מחשב לתפעול ודוחות שונים