ראשי אודות צור קשר תמיכה

אחות חולה תכונות עיקריות תקציר מקומות התקנה אישור שבתי ותקינה עזרה ראשונה טכנית חיבור למחשב חווט המערכת פריטים להזמנה

הוראות חווט למערכת קריאת אחות חולה NIGHTINGLE
 

כללי:

1. חיווט:

1.1 חיווט המערכת: המערכת תחובר ללוח החשמל עם ממ"ט נפרד.

1.2 חיווט בין הכתובות (ריכוז) והמערכת בכבל 4 גיד מסוכך X 1 מ"מ קשיח.

1.3 חיווט בין האביזרים וקצות הקו (בריכוז) בחוט גמיש שזור בקוטר חוט של 0.8 מ"מ בכבלים צבעוניים (לא ממוספרים).

סיומות:

כל החוטים יהיו מסומנים בסימון ברור ע"י שרוולים או דגלונים בכל נקודות חיבור.

סימון חיבור למנורות וחיבור פיקוד האינטרקום יהיה מלווה גם בסימון של (+) ו- (-).

1.4 כל החווט הקשור ליחידות קצה קו או באינטרקום יהיה מסוכך עם קוטר של לפחות 0.8 מ"מ – 1 מ"מ.

2. ריכוז החדר (שרטוט 1).

קופסת החדר (תמוקם בהנמכת תקרה בפרוזדור בסמוך לחדר) תרכז חיבורים של חוט גמיש 2 גידים מכל אחד מהאלמנטים

הבאים.

מיטות, - לחצן ביטול – קריאה משירותים – ביטול שירותים – מנורת סימון (בסימון + ו -).

- כל החדרים יחווטו בצורה זהה באותם חוטים ובצבעים זהים לכל אלמנט.

- יחידת אינטרקום תחווט בכבל מסוכך 6 גידים.

3. חיווט מהחדר לריכוז:

מכל חדר (מהריכוז החדרי) יצא כבל גמיש שזור X מס' הגידים הרלוונטי לחדר.

חיבור החוטים למהדק החדרי יהיה זהה בכל החדרים.

4. ריכוז:

יהיה בקופסה שסופקה על ידנו עם כתובת (יח' אלקטרוניקה) ממוספרות.

5. חיבור לעמד אחות: (שרטוט 2).

יעשה על ידי כבל 10 גיד מסוכך גמיש שיתחבר לשקע בדלפק האחיות (אל שקע זה תתחבר העמדה עם התקע).

במערכת עם אינטרקום יש להוסיף עוד כבל 4 גיד מסוכך.

6. מהדק בריכוז החדרי יהיה לפי הסדר הבא ובשיטה זו בכל החדרים. כך שכל הצבעים לכל אביזר יהיו זהים מצד ימין יחוברו ברצף

המיטות כל מיטה ל- 2 P. אח"כ לחצן ביטול ל- 2P שירותים, 2P מקלחת 2P בכל החדרים. ביטול שירותים/מקלחת 2P מנורת

סימון 2P. או 3P לפי האביזר המוזמן.

7. חיווט אינטרקום: (במקום שיש)

האינטרקום יחווט כדלהלן מצ"ב שרטוט 3.

מחבר 1P שתי חיבורים שמאליים – O + O יש לסמן עם דגלונים 3 יציאות נותרות לחיבור למגבר לסמן אותם.

יש להכין ממ"ט 220 נפרד למגבר האינטרקום.

יש להקפיד על חיבורים עם סופיות ודגלונים על מנת לאפשר חיבור תקין ורצוף למערכת.

הפעלה וחיבור לכתובות יעשה על ידי טכנאי מטעם מינץ מערכות.

במידה וימצאו אביזרים או חוטים לא על פי ההנחיות בשטח תדרשו לפרק ולהחליף.

כדי למנוע עבודה מיותרת בבקשה להתייעץ בכל שינוי או אילוץ עם רונית 051-282-886.

10. תשתיות לאביזרים:

10.1 לחצן קריאה:

10.1.1 בפסי אספקה: עבור לחצן קריאה שקע בזק יש להכין שקע "גביס" או AVE לא תחליפים הם מתקלקלים מהר

יותר.

10.1.2 מתחת לטיח כנ"ל.

10.1.3 על הטיח יש להכין צינור שיגיע לנקודה ויהיה ישר עם הקיר.

10.2 משיכה/לחצן שירותים מוגן מים:

יש להכין מתחת לטיח קופסת גביס ל- 3 מודולים.

10.3 ביטול רגיל:

ביטול רגיל מתחת הטיח בקופסה 55 (לא של קירות גבס). מעל הטיח יש להכין צינור (ישר עם הקיר) שיגע לנקודה

הנדרשת.

10.3.1 ביטול + נוכחות

ביטול + נוכחות אחות מתחת לטיח יש להכין קופסת גביס ל- 3 מודולים.

ביטול + נוכחות מעל הטיח – יש להכין צינור שיגיע לנקודה (ויהיה יש עם הקיר).

10.4 מנורת סימון מתחת הטיח

יש להכין קופסה 55 (לא של קירות גבס).

10.4.1 מנורת סימון מעל הטיח – יש להגיע עם צינור עד לנקודה הנדרשת בקיר (שהצינור יהיה שטוח בגובה הקיר).

10.5 כל הצינורות יגיעו מהאביזרים לריכוז החדרי.

10.6 בריכוז החדרי יש לשים קופסת גביס בגודל המתאים לחיבור חוטים בלוסטרא קלמרה לפי הכמות הנדרשת בהתקנה

בספציפית וכך שיהיה גישה נוחה לחיווט.