לוגוב"ה

מיוצר בישראל

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
אחות חולה
תכונות עיקריות
תקציר
מקומות התקנה
אישור שבתי ותקינה
עזרה ראשונה טכנית
חיבור למחשב
חווט המערכת
פריטים להזמנה

מערכת קריאת אחות/חולה NIGHTINGALE

 

תאור כללי ופירוט תכונות העיקריות:

מערכת קריאת אחות/חולה לבתי חולים בתי אבות, דיור מוגן, בתי חולים גריאטריים. 

 בעלת יכולת התאמה מרבית, לצרכי כל מוסד ספציפית ,הן בהגדרות והן באביזרים.

  עמדת אחות מוארת או צג מחשב בדלפק, או תלוי/ם. מציגה תאריך ושעת אירוע, מספר מיטה, ו/או מספר חדר, מספר מחלקה, שירותים, שיחת אינטרקום, צוות חירום, ציוד רפואי.

  כיתוב מלא בעברית עם אפשרות למתן שמות לחדרים.

  התייחסות שונה: לקריאות ממיטה, משירותים, קריאות צוות חירום רפואי, בצליל המושמע בעמדת האחות ובהבהוב בנוריות הסימון החדריות.

  התחברות  לדיבור ישיר עם  אינטרקום הקריאה לעמדת אחות בלחיצה על לחצן המיטה.

  אפשרות לקריאה יזומה מעמדת האחות לכל עמדת מיטה עם אינטרקום בנפרד.

  ביטול קריאות בכל אחת מהרמות לפי תכנות.

 "עקוב אחרי" מתקבל  בחדר בו מותקן ביטול עם נוכחות אחות, כאשר נכנסת קריאה חדשה. חווי עקוב אחרי יבוצע ויזואלית ע"י הבהוב בנורית הנוכחות. במידה וקיים אינטרקום בחדר יינתן גם חווי קולי ע"י זמזום חלש המעיד כי קיימת קריאה נוספת מחדר אחר.

  השתקת צופר לפרק זמן בר תכנות (נודניק עם הפרשי זמן גמישים, המתריעים על קריאה מחדר שלא נענתה ההשתקה זמנית וחוזרת על עצמה עד הביטול מהחדר.

   מצב נוכחות אחות מופיע כיתוב מתאים בתחנת האחות,נדלקת נורת לד ירוקה במנורת הסימון החדרית  וכן במנורה אשר באביזר הביטול  של החדר.

  הצגת היסטוריה של קריאות, זמני ביטולים (הזמן בו קרא החולה , הזמן בו הגיע האחות) תקלות, שיחות אינטרקום וביצוע פעולות השתקת סירנה מתקבלות בעמדת האחות בדלפק.

חיבור למחשב יאפשר הפקת דוחות היסטוריה  הפקת דוחות של הקריאות ודוחות לאחזקה, הסוקרות  תקלות באופן מדויק.

 שליטה על פתיחת דלתות מעמדת אחות (בשילוב או בנפרד מאינטרקום)דרך לוח המקשים.

  לחיצה על לחצן קריאה ממיטה כלשהיא,בחדר עם נוכחות אחות,מפעילה אוטומטית קריאת צוות חירום.

חיבור מכשור רפואי מוניטור לקבלת חיווי על מיקום התקלה המדויק ברמת חדר ומיטה.  

שליטה על דלתות בחדרים סטריליים חיווי פתיחה/וסגירה.

  מערכת אחת ניתן לפצל למספר תת מחלקות אוטונומיות,תוך קבלת מידע על המחלקה ,החדר והמיטה ממנה התבצעה הקריאה במקרה של תקלה באחת העמדות עובר המידע לעמדה שנקבעה .

 מצב לילה מאפשר איחוד מספר מחלקות   מכל לוח הפעלה, כולל שינוי דינמי והעברת שליטה של לוח הפעלה על מחלקות שונות עד להפרדה מחודשת בצורה קלה .

  חיבור עד 32 לוחות הפעלה לדיבור, חיווי ושליטה על מערכת במקביל או באופן עצמאי לכל מחלקה.

  תקשורת ישירה למחשב והדפסה  להפקת דוחות פעילות קריאות מחלקתיות במחלקות השונות המחוברות. ושמירתם ב-WARD .

  מתאם תקשורת למחשב לחיבור סוגים שונים של ביפרים ברמות שונות בצורה מודולארית בהתאם לצרכי המקום:

שלב בסיסי קבלת צפצוף המורה על אירוע .

שלב מתקדם יותר כיתוב עברי של מקום הקריאה .

שלב מלא כיתוב ודיבור דו כיווני עם יח' האינטרקום של החולה.

 תצוגת על צגי מחשב המותקנים בתקרת המחלקה לקבלת כל סוגי הקריאות במקומות בולטים בכיתוב גדול וברור.

 אופציה של חיצי הכוונה למסדרון לחיווי על כיוון הקריאה למסדרונות נסתרים.

  חיבור במקביל של אביזרי הקצה.

  גמישות מרבית ביחידות האלקטרוניקה המאפשרת בניית חדרים מיטות, מכשור רפואי, על פי הצרכים הספציפיים או תכנון מיוחד, ללא הגבלה.

  לחצני קריאה יצוקים משני הצדדים לאריכות חיי המוצר.

  לחצני רגל (לחדרי ניתוח לקריאת צוות חירום)

  מנורות סימון: בצבע אחד ו/או, במספר צבעים, מעל החדר ו/או בתוך החדר ו/או באביזר הביטול ו/או מול מיטת החולה להרגעה.

  לחצני ביטול עם ובלי תאורה למיטה ו/או לחדר לשירותים למקלחות בנפרד או ביחד לפי הדרישה והמקובל בכל מוסד .

מצב עבודה מיוחד לשבת, במצב זה המערכת נכנסת אוטומטית למצב שבת בכניסת השבת ויוצאת ממצב זה בצאת השבת.

המערכת מאושרת לעבודה בשבת על כל מרכיביה ע"י מכון "צומת" ברשות הרב ישראל רוזן.וכן נושאת אישור  מכון התקנים מס' 4517 כולל המערכת השבתית ,ללחצני קריאה שירותים/מקלחות ולחצני ביטול למיניהם.